Żołnierze Wojska Polskiego

W rocznicę Bitwy Warszawskiej w dniu 15 sierpnia obchodzony jest uroczyście Dzień Wojska Polskiego. W roku 1923 Marszałek Józef Piłsudski ogłosił go świętem państwowym. W rozkazie ustanawiającym święto czytamy: “Dzień 15-go sierpnia jest Świętem Żołnierza. W tym dniu wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz. W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w wiekowych walkach z wrogiem o całość i niepodległość Polski“. Święto przywrócone zostało ustawą Sejmu RP z 30 lipca 1992 r., (Dz.U. z 1992 r. nr 60, poz. 303) obowiązującą od 13 sierpnia 1992 r. Od uzyskania niepodległości w Polsce podkreślano trwanie i godność Państwa oraz jego ramienia zbrojnego – Wojska Polskiego. Podkreślano swój rodowód i tradycję rozumianą jako ciągłość istnienia w znakach, nazwach, ceremoniale i wewnętrznej strukturze.                                        Kultywowanie tradycji oręża polskiego było jednym z istotnych czynników integrujących armię oraz umacniało więzi ze społeczeństwem. Szczególnym tego przykładem były święta wojskowe i uroczystości.