Żołnierze

W rocznicę Bitwy Warszawskiej w dniu 15 sierpnia obchodzony jest uroczyście Dzień Wojska Polskiego . Świętem państwowym ogłosił go Józef Piłsudski już w  1923 roku.  W rozkazie  ustanawiającym  święto czytamy:  ”Dzień 15-go sierpnia jest Świętem Żołnierza. W tym dniu wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz. W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w wiekowych walkach z wrogiem o całość i niepodległość  Polski”.                                                                                                                           Święto przywrócone zostało ustawą  Sejmu RP z 30 lipca 1992 r.,  (Dz.U. z 1992 r. nr 60, poz. 303; bowiązującą od 13 sierpnia 1992).

Od uzyskania niepodległości w Polsce podkreślano trwanie i godność państwa  i  ramienia zbrojnego – wojska Polskiego. podkreślało swój  rodowód i  tradycję .  rozumianą jako  oraz ciągłość istnienia . w znakach, nazwach, ceremoniale i wewnętrznej strukturze

Kultywowanie tradycji oręża polskiego było jednym z istotnych czynników integrujących armię oraz umacniało jego więzi ze społeczeństwem. Szczególnym tego przykładem były święta wojskowe, uroczy…

Dodaj komentarz